O čom bude Summit 2023?

Počas druhého ročníka Summitu SGN sa chceme zahľadieť ďalej do budúcnosti. 

Chceme sa zamýšľať a inšpirovať, podporovať a motivovať novú generáciu spoločnosti, ktorej záleží na našej krajine a budúcnosti, ktorá nás a naše deti v nej čaká. Chceme motivovať k angažovanosti inšpiratívnych ľudí a široké spektrum odborníkov z domova a zo sveta, aby sa prepájali a mobilizovali v snahe posunúť našu krajinu a celú spoločnosť vpred.

Tak, aby sme boli na našu krajinu hrdí.

Tak, aby sa naši mladí, chceli vrátiť zo sveta domov.
Tak, aby sa nám tu chcelo žiť a žilo sa nám tu dobre
Tak, aby sme boli sociálne inkluzívnou a tolerantnou spoločnosťou.

Tak, aby sme boli atraktívnou destináciou pre slovenský talent žijúci v zahraničí. 
A najmä tak, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie. 
Príklady z krajín podobne veľkých ako tá naša, ako napr. z Írska, Fínska, Estónska preukazujú, že na to, aby sa tak stalo je okrem politického vedenia, potrebná aj celospoločenská aktivizácia a prepájanie a mobilizovanie. To je aj hlavným cieľom SGN.

Chceme zviditeľniť osobnosti z rôznych oblastí spoločnosti, ktorí sa k tejto misii hlásia, a ktorých možno verejnosť nepozná, ale disponujú mimoriadnou odbornosťou a skúsenosťou.

Chceme naviesť diskusiu na to, ako chceme aby Slovensko vyzeralo o 30 rokov a čo robiť preto, aby sme to dosiahli.
Chceme inšpirovať a ponúkať na konkrétne kroky, ktoré nás tam budú približovať. 
Chceme cestovné mapy, chceme spojenectvá, chceme zaangažovanie armády osobností do tohoto procesu.
Chceme koncentrovať odbornosť a energiu tak, aby tento hlas a sila nezostali nevypočuté, ale aby sa akákoľvek politická reprezentácia, ktorá chce Slovensko zásadne posunúť dopredu sa mohla o túto odbornosť a kvalitu oprieť a zapojiť ju do budovania zmien, či nových politík. 
Chceme meniť Slovensko k lepšiemu, a to hneď.
Preto sa spájame, preto sa angažujeme, preto chceme, aby bolo o nás počuť. 
Preto sa viac ako dve stovky osobností zišlo a tisícky ďalších pripojilo online z viac ako tridsiatich krajín sveta. A tak rovnako ako ľudia žijúci na Slovensku tak aj Slováci roztrúsení po svete sa prepojili, zdieľali svoje skúsenosti a myšlienky a spoločne sa zapojili do transformačného procesu, ktorý nás bude posúvať vpred.
Ľudia z verejného sektora, štátnych inštitúcií, neziskových organizácií, priemyslu a odborných združení, z komunálnej sféry, umelci, kreatívci, športovci, ekonómovia, vedci, akademici, učitelia, sociológovia, psychológovia, manažéri zmeny či experti z ďalších oblastí sa zídu aby demoštrovali svoju vôľu a ponúkli svoju odbornosť a skúsenosť tak, aby sa nám tu žilo lepšie.
Sme presvedčení o obrovskom potenciáli, ktorý sa v nás koncentruje. O múdrosti, skúsenostiach a hodnotách, ktoré zastávame. A o tom, že ju využijeme k dobru a prospech našej spoločnosti. Verím, že to inšpiruje aj ostatných pridať sa a vyvolať pohyb na celej spoločenskej aj politickej scéne k potrebným fundamentálnym, koncepčným, systémovým zmenám a reformám.

  • Adrián Vyčítal